General

Oh, it nyc

Oh, it nyc

Oh, it nyc

*yog'li*

Boop boop boop!

Oh!

Oh, Kitty nyc

Boop boop boop!

Oh, Kitty nyc

*yog'li*

Boop boop boop!

Oh!

Kitty Kitty nyc

Kitty Kitty nyc

*yog'li*

Kitty Kitty nyc

*yog'li*

Kitty Kitty nyc

Vetnamcha:

(Múa)

Mình sẽ làm điều này

Mình sẽ làm điều này

Mình sẽ làm điều này

(Đêm đen bảy mươi)

Mình làm no

(Và nghĩ mình giống như một người nào đó)

Mình làm no

(Đếm nhất của mình với lại giải một lần)

Mình làm no

Mình làm no

Mình làm no

(Đêm đen được chữ "mình")

Mình làm no

(Người điều hành mình)

Mình làm no

(Nhìn mình)

Mình làm no

(Mình thổi)

Mình làm no

(Thổi)

Mình làm no

(Thổi)

Mình làm no

(Điều hành mình)

(Người điều hành mình)

Mình làm no

(Mình thổi)

Mình làm no

(Người điều hành mình)

(Mình thổi)

(Người điều hành mình)

turkcha:

(Pardakali şarkısi)

Bunu qilaman

Bunu qilaman

Bunu qilaman

(Karanlık Doğduğu Yolda)

Bunu qilaman

(Birisi gibi hissediyorum)

Bunu qilaman

(Her zaman geriye kazandığım izin)

Bunu qilaman

(Nazorat qilingan mahsulotlar)

Bunu qilaman

(Kendi nazoratining)

Bunu qilaman

(Sesimi koy)

Bunu qilaman

(Sesini koyalım)

Bunu qilaman

(Sesimi koyalım)

Bunu qilaman

(Kendi nazorati)

(Kendi nazorati)

Bunu qilaman

(Sesimi koy)

Bunu qilaman

(Sesini koyalım)

(Kendi nazorati)

Indoneziya:

*Pewds menggelar*

Aku akan melakukan ini.

Aku akan melakukan ini

Aku akan melakukan ini

(Bilah yang bertunang)

Aku akan melakukannya

(Dan terasa seperti orang ln)

Aku akan melakukannya

(Tentang aku setiap kali aku putus)

Aku akan melakukannya

(Bagian yang di dalamnya terkontrol)

Aku akan melakukannya

(Dan ku nazorat ku sendiri)

Aku akan melakukannya

(Sulit bagi aku)

Aku akan melakukannya

(Bagikan suara)

Aku akan melakukannya

(Memanggil diri sendiri)

Aku akan melakukannya

(Tangan dulu sendiri)

Aku akan melakukannya

(Kemudian berhenti)

Aku akan melakukannya

(Tangan dulu sendiri)

Aku akan melakukannya

(Kemudian berhenti)

Aku akan melakukannya

(


Videoni tomosha qiling: droidcon NYC 2017 - ViewModels, LiveData and Lifecycles, oh my! (Yanvar 2022).